Пам'ятка для учня


Пам'ятка з використання карти як історичного джерела  
1. Займіть позицію біля карти так, щоб не заступати природне освітлення.
 2. Запам'ятайте, що коли ви стоїте навпроти карти, вгорі буде північ, внизу —    південь, зліва — захід, справа — схід.
3. Навчіться читати легенду карти — її умовні позначення. При всій різноманітності карт однотипні факти, події, явища — кордони та столиці, райони повстань, напрямки головних ударів і місця битв тощо — зображуються на них схожими позначками.
4.Зверніть увагу на написи, діаграми, таблиці, портрети, рисунки, які є на карті, і ви зрозумієте, що є резон у твердженні «Карта — це державна шпаргалка».

Як аналізувати історичну подію
1.   Коли відбулася дана подія?
2.  Назвіть територію чи країну, в якій вона відбулася?
3.  Які історичні обставини зумовили її?
4.  Який розвиток вона отримала надалі?
5.  Які соціальні верстви (групи) були основними учасниками події?
6.  Роль у події історичної особи (якщо така була)?
7.  Який слід залишила в історії регіону, країни, світу?
8.  Подія була випадковою чи закономірним явищем?
9.  Як би повелися ви за таких умов?
10.  Ваша оцінка події.

Як скласти історичний портрет
1.  Як відбувалося становлення історичного діяча?
- Де і коли він народився?
- Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався?
- Як формувалися його погляди?
2. Особисті якості й риси характеру.
- Як особисті якості діяча впливали на його діяльність?
- Які з його особистих якостей вам подобаються, а які ні?
Діяльність історичного діяча.
3. Чим відома ця історична особа?
            - Охарактеризуйте основні справи його життя.
            - Які успіхи й невдачі були в його справах?
            - Які верстви населення підтримували його діяльність, а які — ні та чому?
            -  Хто були його друзі, а хто вороги та чому?
            -  Якими були наслідки його діяльності:
                               а) для сучасників;
                               б) для нащадків?
                - 3а що людство вшановує цю людину?
- Які враження викликає у вас її діяльність?

Як порівнювати різноманітні оцінки історичних явищ
1.   Визначте сутність кожної оцінки історичної події або явища.
2.  Спробуйте з'ясувати, на що спирався автор, даючи цю оцінку, й визначте об'єктивність його висновків.
3.  Проаналізуйте наведені аргументи й логіку наведених доказів.
4.  Зробіть свій вибір на користь однієї з наведених оцінок і поясніть,
   чому ви зробили саме такий вибір.

 Як аналізувати текст історичного джерела
1.      Прочитайте текст.
2.      Знайдіть значення нових слів, термінів, понять.
3.      Визначте основну частину тексту.
4.      Про яку історичну подію або явище, про які історичні персонажі йде мова?
5.      Визначте в тексті історичного джерела:
     - що важливо?
                       - що потрібно запам’ятати?
      - про що довідалися вперше?
  -що було незвичайним, несподіваним?
6.      Складіть питання до тексту історичного джерела, починаючи словами «чому», «з якою метою», «як».
7.      Чи дають відповіді на ці запитання краще зрозуміти суть, причини. Значення історичної події чи явища?
8.      Визначте своє ставлення до тексту історичного джерела. Для цього можна використовувати такі слова:
-          Це вірно, тому що…
-          Я упевнений(а) у тому, що…
-          Я добре знаю, що…
-          Я думаю інакше, тому що…
-          Я переконаний(а) у цьому, тому що…
-          Я сумніваюся у цьому, тому що…
-          Я не згодний (а) з цим , тому що…

Як складати план
1.   Уважно прочитати назву теми, текст параграфа і відібрати тільки той матеріал, котрий висвітлює тему плану.
2.  З'ясувати зміст матеріалу в цілому.
3.   Визначити характер викладу матеріалу (сюжетний, пояснювальний,
     конспективний), з'ясувати завдання вивчення матеріалу, щоб врахувати це при складанні плану.
4. Залежно від виду плану обрати один з визначених шляхів:
- якщо план простий, розділити текст на завершені за змістом частини, визначити в них головну думку, чітко, ясно, конкретно сформулювати їх і записати;
- якщо план розгорнутий, порівняти головні думки між собою і записати у вигляді основних пунктів, знайти положення, яке пояснює, висвітлює головні думки, записати їх у вигляді підпунктів
Як правильно скласти тези
1.      Прочитати текст, визначити його тему й основну думку
2.      Розділити  текст на логічно-смислові частини.
3.      Дібрати заголовки до кожної частини (план тексту).
4.      Поставити до кожної логічно-смислової частини тексту запитання . «Про що йдеться в цій частині?».
5.      Знайти в тексті відповідь.
6.      Стисло записати власними словами або словами автора.
7.      Записати прізвище автора, повну назву роботи, рік, місто, видавництво.

Складаємо конспект параграфа( тексту) підручника.
Конспект – це короткий письмовий виклад змісту книги,статті, лекції тощо. Конспект складається з плану, стисло викладених основних положень, фактів і прикладів. Від тез конспект відрізняється тим, що поряд з основними даними тексту в ньому коротко наводяться докази цих положень і висновків.
Види конспектів
   - План-конспект – це стислий, складений у формі плану переказ прочитаного чи почутого.
   - Текстуальний (цитатний) конспект – це конспект, створений з уривків оригіналу тексту – цитат.
   - Вільний конспект – це поєднання виписок, цитат, тез.
   - Тематичний конспект – це конспект відповіді на поставлене запитання або конспект навчального матеріалу теми.
   - Схематичний конспект – це узагальнення матеріалу у вигляді схем, графіків, таблиць, що дають змогу розкрити сутність предмету дослідження, відкинувши другорядні деталі.

План характеристики архітектурної пам'ятки
1.   Назва архітектурної пам'ятки.
2.  Вигляд архітектурної пам'ятки.
3.  Призначення пам'ятки.
4.  Час створення і місце будування.
5.  Держава, в якій створено архітектурну пам'ятку.
6.  Замовник або ініціатор створення.
7.  Автор (архітектор).
8.  Матеріал для будівництва.
9.  Основні компоненти споруди.
10. Споруда поодинока чи збудована в ансамблі? Споруди, які входять до ансамблю.
11. Види мистецтва, використані у споруді.
12. Значення цієї пам'ятки архітектури для історії та культури країни, в якій вона побудована.

Немає коментарів:

Дописати коментар